HUISWERKenzo: voor iedereen die wel een steuntje in de rug kan gebruiken.

Huiswerkbegeleiding & Coaching

De begeleiding vindt plaats na schooltijd, tussen 14:00 en 19:00 uur. De meeste leerlingen komen twee of drie middagen per week, afhankelijk van het school- en sportrooster en in hoeverre er moeilijkheden op school zijn. Hoeveel en welke dagen je bij HUISWERKenzo komt, wordt samen bepaald in het intakegesprek.

Een middag studiebegeleiding begint na school. Je pakt je boeken en fietst naar HUISWERKenzo waar je met de hoofdbegeleider je agenda bekijkt en samen bepalen jullie wat je die dag gaat doen en in welke volgorde. Misschien is het proefwerk aan het einde van de week namelijk wel belangrijker dan het huiswerk voor morgen.

De weekplanning komt in de computer te staan, in het leerlingvolgsysteem van HUISWERKenzo. Dit is een digitale agenda waarop zowel ouders als leerlingen kunnen inloggen. Aan het einde van de dag wordt hierin vastgelegd wat een leerling gedaan heeft. Na het maken van de planning ga je zelf aan de slag.“En als een uitleg niet in één keer begrepen wordt, leggen we het gewoon nog een keertje uit." Wanneer je een vraag hebt, je huiswerk wilt laten nakijken of je de stof wilt laten overhoren, ga je naar één van de begeleiders. Zij nemen de tijd om al je vragen te beantwoorden en zullen je werk aftekenen. Als al het geplande werk is afgetekend, mag je weer naar huis!

Coaching

Ben je wel gemotiveerd maar weet je niet zo goed hoe je bepaalde dingen moet aanpakken? Dan kan het fijn zijn om af en toe met iemand te praten over school of je studie en samen te overleggen hoe je bepaalde vakken aanpakt en/of hoe je moet leren. Tijdens een coachingsgesprek bespreek je wat je moeilijkheden zijn en komen jullie samen tot een oplossing.