HUISWERKenzo: voor iedereen die wel een steuntje in de rug kan gebruiken.

Huiswerkbegeleiding

De begeleiding vindt plaats na schooltijd, tussen 14:00 en 18:00 uur. De meeste leerlingen komen twee of drie middagen per week, afhankelijk van het school- en sportrooster en in hoeverre er moeilijkheden op school zijn. Hoeveel en welke dagen je bij HUISWERKenzo komt, wordt samen bepaald in het intakegesprek.

Een middag studiebegeleiding begint na school. Je pakt je boeken en fietst naar HUISWERKenzo waar je met de hoofdbegeleider je agenda bekijkt en samen bepalen jullie wat je die dag gaat doen en in welke volgorde. Misschien is het proefwerk aan het einde van de week namelijk wel belangrijker dan het huiswerk voor morgen.

De weekplanning komt in de computer te staan, in het leerlingvolgsysteem van HUISWERKenzo. Dit is een digitale agenda waarop zowel ouders als leerlingen kunnen inloggen. Aan het einde van de dag wordt hierin vastgelegd wat een leerling gedaan heeft. De dagplanning komt in een papieren mapje te staan. Hierop moet al het werk afgetekend worden. Na het maken van de planning ga je zelf aan de slag.“En als een uitleg niet in één keer begrepen wordt, leggen we het gewoon nog een keertje uit." Wanneer je een vraag hebt, je huiswerk wilt laten nakijken of je de stof wilt laten overhoren, ga je naar één van de begeleiders. Zij nemen de tijd om al je vragen te beantwoorden en zullen je werk aftekenen. Als al het geplande werk is afgetekend, mag je weer naar huis!

Studiebegeleiding, huiswerkbegeleiding of huiswerkklas?

De begrippen studiebegeleiding, huiswerkbegeleiding en huiswerkklas worden vaak door elkaar gebruikt. Bij huiswerkklas maak je zelfstandig je huiswerk terwijl er iemand is die toezicht houdt. Er is een plek waar je je huiswerk kunt maken maar je wordt niet begeleid. Bij huiswerkbegeleiding is er iemand die een planning met je maakt en je kan helpen met je huiswerk. Hetzelfde geldt voor studiebegeleiding. Veel instituten hebben de voorkeur voor studiebegeleiding omdat huiswerkbegeleiding met huiswerkklas verward kan worden.