Gelukkig is onze dochter over. Bedankt voor al je support en het meedenken met oplossingen om onze dochter te begeleiden!

Bijles en basisschool-training

Bijles

Soms is er een vak dat extra tijd en aandacht vraagt. Voor die vakken bieden we bijles aan. Een bijles bestaat uit een uur één-op-één-begeleiding, welke meestal wekelijks plaatsvindt op een vast tijdstip met dezelfde begeleider. Bij HUISWERKenzo word je gekoppeld aan een student die goed is in het vak waar jij moeite mee hebt. Samen nemen jullie de stof en de student legt deze uit. Als het redelijk goed gaat met een bepaald vak, maar je wilt toch een extra steuntje in de rug, kun je ook een incidentele (eenmalige) bijles aanvragen. In overleg is alles mogelijk. Een bijles kost 33,- euro per uur.

Basisschool-training

De basisschool-training is een training van 45 minuten, de kosten zijn 25,- euro per keer. De focus ligt op rekenen of taal. Samen met een begeleider bespreek je wat er goed en minder goed gaat en samen oefen je je vaardigheden.