HUISWERKenzo: voor iedereen die wel een steuntje in de rug kan gebruiken.

Openingstijden

Studiebegeleiding

Maandag t/m donderdag van 14.00 tot 19.00 uur en
vrijdag van 14:00 tot 18:00 uur

Bijlessen

Maandag t/m donderdag van 14.00 tot 19.00 uur en
vrijdag van 14:00 tot 18:00 uur

Vakantierooster schooljaar 2018 - 2019

Herfstvakantie: maandag 22 okt. '18 t/m vrijdag 26 oktober '18
Kerstvakantie: maandag 24 december '18 t/m vrijdag 4 januari '19
Voorjaarsvakantie: maandag 25 februari '19 t/m vrijdag 1 maart '19
Goede Vrijdag: vrijdag 19 april'19
Pasen: maandag 22 april '19
Meivakantie: vrijdag 19 april '19 t/m vrijdag 3 mei '19
Pinksteren: maandag 30 mei 2019
Zomervakantie: maandag 15 juli '19 t/m vrijdag 30 augustus '19

HUISWERKenzo is gesloten tijdens officieel erkende feestdagen en schoolvakanties.