HUISWERKenzo: voor iedereen die wel een steuntje in de rug kan gebruiken.

Openingstijden

Studiebegeleiding

Maandag t/m donderdag van 14.00 tot 19.00 uur en
vrijdag van 14:00 tot 18:00 uur.

Bijlessen

Maandag t/m donderdag van 14.00 tot 19.00 uur en
vrijdag van 14:00 tot 18:00 uur.

Vakantierooster schooljaar 2019 - 2020

 

Herfstvakantie: 21 okt. '19 t/m 25 oktober '19
Kerstvakantie: 23 december '19 t/m 3 januari '20
Voorjaarsvakantie: 24 februari '20 t/m 28 februari '20
Goede Vrijdag: 10 april '20
Pasen: 13 april '20
Meivakantie: 22 april '20 t/m 5 mei '20
Pinksteren: 1 juni '20
Zomervakantie: 20 juli '20 t/m 28 augustus '20

HUISWERKenzo is gesloten tijdens officieel erkende feestdagen en schoolvakanties.