Ik ben uiteindelijk toch over naar havo 5. Super erg bedankt voor de hulp en bijles op huiswerkbegeleiding. Volgend jaar eindexamen!

Openingstijden

Studiebegeleiding

Maandag t/m vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur.

Bijlessen

Maandag t/m donderdag van 14.00 tot 19.00 uur en
vrijdag van 14:00 tot 18:00 uur.

Vakantierooster schooljaar 2020 - 2021

Herfstvakantie: 19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 22 t/m 26 februari 2021
Goede Vrijdag: 2 april 2021
Pasen: 5 april 2021
Meivakantie: 26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaart: 13 en 14 mei 2021
Pinksteren: 24 mei 2021
Zomervakantie: 19 juli t/m 27 augustus 2021

HUISWERKenzo is gesloten tijdens officieel erkende feestdagen en schoolvakanties.