Ik ben uiteindelijk toch over naar havo 5. Super erg bedankt voor de hulp en bijles op huiswerkbegeleiding. Volgend jaar eindexamen!

Bijles

Soms is er een vak dat extra tijd en aandacht vraagt. Voor die vakken bieden we bijles aan. Een bijles bestaat uit een uur één-op-één-begeleiding, welke meestal wekelijks plaatsvindt op een vast tijdstip met dezelfde begeleider.

Bij HUISWERKenzo word je gekoppeld aan een student die goed is in het vak waar jij moeite mee hebt. Samen bekijken jullie de stof en de student legt deze uit. Als het redelijk goed gaat met een bepaald vak, maar je wilt toch een extra steuntje in de rug, kun je ook een incidentele (eenmalige) bijles aanvragen. In overleg is alles mogelijk.